Phiên bản mới - Gunny 9 Tuổi

Từ 30-06-18

[PlayGunny.Online]

Phó bản đơn mới - Dũng Sĩ Luyện Tập sẽ hỗ trợ cho các Tân Binh Gunny chúng ta mạnh càng thêm mạnh, với những phần thưởng rất cần thiết trong "chiến lược" tăng Lực Chiến của mỗi Gunner!

PHÓ BẢN DŨNG SĨ LUYỆN TẬP

Phó bản sẽ chia làm 4 phần với 4 loại phần thưởng khác nhau: Dũng Sĩ Luyện Tập 1,2,3 và 4.

Thông tin cơ bản

gunny, gunny 2016, gunny lau 2016, guny 2016, gunny lau, gunny lậu, gunny lau free xu, gunny full xu, gunny lau mien phi, gunny lau moi, gunny free cash, gunny moi ra, gunny miễn phí, gunny mien phi, web gunny lau, Gunny Free ,gunny lau nhieu nguoi choi, gunny private, gunny full xu, gunny lau hay nhat, gunny lau 2015, idgunny, game gunny, id gunny, gunny 2015, gunny 2, trang chu gunny, guny, gunny mobile
 • Cấp độ 30 được tham gia Phó bản.
 • Phó bản không cố định, sẽ có thời gian mở được thông báo tại tin tức hoặc sự kiện.
 • Mỗi phó bản đều có 4 màn: Dễ, Thường, Khó và Anh Hùng.
 • Số lượng phần thưởng sẽ tăng dần đều theo mỗi màn của Phó bản.
 • Tốn hoạt bát để tham gia Phó bản, Gunner hết hoạt bát không thể tham gia.
 • Phó bản không thể mở ngay được ải cuối và chỉ đi được 1 người.

Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 1

Cách tham gia và phần thưởng
gunny, gunny 2016, gunny lau 2016, guny 2016, gunny lau, gunny lậu, gunny lau free xu, gunny full xu, gunny lau mien phi, gunny lau moi, gunny free cash, gunny moi ra, gunny miễn phí, gunny mien phi, web gunny lau, Gunny Free ,gunny lau nhieu nguoi choi, gunny private, gunny full xu, gunny lau hay nhat, gunny lau 2015, idgunny, game gunny, id gunny, gunny 2015, gunny 2, trang chu gunny, guny, gunny mobile
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản đơn -> Dũng Sĩ Luyện Tập 1
  • Để vượt qua Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 1 cần đánh bại Tà Thần Vương


Tà Thần Vương sẽ xuất hiện tại Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 1

  • Phần thưởng của Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập là: Nước tu luyện cấp 2, Nước tu luyện cấp 1 và Vàng.


Phần thưởng của phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 1

Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 2

Cách tham gia và phần thưởng
gunny, gunny 2016, gunny lau 2016, guny 2016, gunny lau, gunny lậu, gunny lau free xu, gunny full xu, gunny lau mien phi, gunny lau moi, gunny free cash, gunny moi ra, gunny miễn phí, gunny mien phi, web gunny lau, Gunny Free ,gunny lau nhieu nguoi choi, gunny private, gunny full xu, gunny lau hay nhat, gunny lau 2015, idgunny, game gunny, id gunny, gunny 2015, gunny 2, trang chu gunny, guny, gunny mobile
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản đơn -> Dũng Sĩ Luyện Tập 2
  • Để vượt qua Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 2 cần đánh bại Bạch Tuộc.


Bạch Tuộc sẽ xuất hiện tại Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 2

  • Phần thưởng của Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 2 là: Cỏ Thiên Diệp và Vàng.


Phần thưởng của phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 2

Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 3

Cách tham gia và phần thưởng
gunny, gunny 2016, gunny lau 2016, guny 2016, gunny lau, gunny lậu, gunny lau free xu, gunny full xu, gunny lau mien phi, gunny lau moi, gunny free cash, gunny moi ra, gunny miễn phí, gunny mien phi, web gunny lau, Gunny Free ,gunny lau nhieu nguoi choi, gunny private, gunny full xu, gunny lau hay nhat, gunny lau 2015, idgunny, game gunny, id gunny, gunny 2015, gunny 2, trang chu gunny, guny, gunny mobile
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản đơn -> Dũng Sĩ Luyện Tập 3
  • Để vượt qua Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 3 cần đánh bại Vua Bò Cạp.


Vua Bò Cạp, loại BOSS khá hung hãn

  • Phần thưởng của Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 3 là: Mũi Khoan và Vàng.


Phần thưởng của phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 3

Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 4

Cách tham gia và phần thưởng
gunny, gunny 2016, gunny lau 2016, guny 2016, gunny lau, gunny lậu, gunny lau free xu, gunny full xu, gunny lau mien phi, gunny lau moi, gunny free cash, gunny moi ra, gunny miễn phí, gunny mien phi, web gunny lau, Gunny Free ,gunny lau nhieu nguoi choi, gunny private, gunny full xu, gunny lau hay nhat, gunny lau 2015, idgunny, game gunny, id gunny, gunny 2015, gunny 2, trang chu gunny, guny, gunny mobile
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản đơn -> Dũng Sĩ Luyện Tập 4
  • Để vượt qua Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 4 cần đánh bại Bé Phun Lửa.


Bé Phun Lửa sẽ xuất hiện tại Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 4

  • Phần thưởng của Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 4 là: Rất nhiều Nước Kinh Nghiệm giúp tăng cấp nhanh.


Phần thưởng của phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 4